Menu
Your Cart

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inktboxer.nl


 


ARTIKEL 1 - Definities                                                     

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer                     

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid                                        

ARTIKEL 4 - Het aanbod                                                   

ARTIKEL 5 - De overeenkomst                                        

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht                                       

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping                

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht                      

ARTIKEL 9 - De prijs                                                          

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie                         

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering                              

ARTIKEL 12 - Duurtransacties duur, opzegging en verlenging      

ARTIKEL 13 – Betaling                                                         

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling                                         

ARTIKEL 15 - Geschillen                                                     

ARTIKEL 16 – Branchegarantie                                         

ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen   

ARTIKEL 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden