Menu
Your Cart

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Inktboxer.nl

 

Inksupply.nl  is aspirant lid van Stichting Webshop Keurmerk en volgt de Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk volledig.

U kunt onze Algemene voorwaarden ook downloaden als PDF bestand en eventueel uitprinten.

 

  

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de
Consumentenbond en NTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en
treden voor de Stichting Webshop Keurmerk in werking per 1 juli 2012.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten
als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

 


ARTIKEL 1 - Definities                                                     

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer                     

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid                                        

ARTIKEL 4 - Het aanbod                                                   

ARTIKEL 5 - De overeenkomst                                        

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht                                       

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping                

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht                      

ARTIKEL 9 - De prijs                                                          

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie                         

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering                              

ARTIKEL 12 - Duurtransacties duur, opzegging en verlenging      

ARTIKEL 13 – Betaling                                                         

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling                                         

ARTIKEL 15 - Geschillen                                                     

ARTIKEL 16 – Branchegarantie                                         

ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen   

ARTIKEL 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 

 

Stichting Webshop Keurmerk